به اطلاع کلیه عموم می رساند به علت افزایش نرخ کاغذ در صنعت چاپ کلیه قیمت های عمومی و اختصاصی اعم از تحریر و گلاسه از تاریخ: 1398/02/11 افزایش یافته/

لازم به ذکر است همکاران صنفی می توانند با ارائه مدرک معتبر از قیمت های ویژه ما بهرمند شوند.